Make your own free website on Tripod.com

Anatani Aini Iko

<Treasure the World>

(Yuri Chika)

A na ta wa ima mado o akate
A ta a shi i hi o aru i te yu ku
So re wa i tsu ka mitchi to na te
Wa ta shi ta chi wa de a u

Asu no tai you kinou no hoshi
Wa ta shi ta chi o me gu ru ki setsu
Toki o ko e te hedateru mono
So re wa doko ni a ru no

Wata te yu ko u a na ta no ka ke ta
Akaru i niji no hashi o
Ureshi i toki mo kanashi i toki mo
Issho ni ko e te

Kaze ni nat te mori o ka ke te
Ame ni nat te kawa o kogari
Watashi ta shi wa sora no shita de
Ji yuu ni na ru ta me ni

Ima te no hi ra ni ma i o ri te ki ta
Chiisana tane no yo u ni
Soda te te i kou i tsu ka midori no
Eda o hi ro ge te

So re wa i tsu ka wa ta shi ta chi ga
De a u michi shi ru be ni na ru
Kokoro ni sa ku hanataba mot te
Wata shi ta chi wa de a u
A na ta ni a i ni yu kou

Home

free statistics